Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:53
-00:49:01
+00:31:55
6238 1551
252 / 358
-00:31:09
+00:26:43
01:03:33
-00:43:12
+00:34:04
8955 2362
382 / 490
-00:37:23
+00:34:04
01:02:46
-00:33:03
+00:32:50
7691 1583
295 / 375
-00:23:32
+00:27:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii