Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:26:41
-00:13:07
+00:55:47
6670 4253
M30 : 1659
259 / 262
-00:03:45
+00:49:54
00:55:11
-00:54:43
+00:26:13
4090 3439
175 / 377
-00:31:06
+00:18:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii