Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:19
-00:27:26
+00:49:50
11703 4051
82 / 84
-00:17:39
+00:37:28
01:21:39
-00:14:10
+00:51:43
9721 2729
106 / 106
+00:42:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii