Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:00:20
-00:46:25
+00:30:51
7630 5939 19
87 / 133
-00:21:46
+00:20:20
00:57:26
-00:38:23
+00:27:30
5699 4937 5
78 / 138
-00:30:09
+00:21:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii