Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:27:32
-00:21:12
+00:11:05
333 333
17 / 112
-00:15:14
+00:10:59
00:27:41
-00:32:36
+00:11:04
343 343
20 / 97
-00:12:12
+00:06:43
00:59:42
-00:47:03
+00:30:13
7341 1572
384 / 599
-00:28:36
+00:26:03
00:28:11
-00:21:07
+00:10:39
297 297
15 / 87
-00:19:05
+00:06:17
00:57:16
-00:38:33
+00:27:20
5620 737
294 / 498
-00:32:02
+00:24:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii