Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:06
-01:02:39
+00:14:37
557 532
35 / 599
-00:44:12
+00:10:27
01:02:26
-00:33:23
+00:32:30
7584 6043
387 / 498
-00:26:52
+00:29:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii