Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:21
-00:34:24
+00:42:52
11164 7471
78 / 84
-00:24:37
+00:30:30
01:03:06
-00:32:43
+00:33:10
7792 6167
78 / 106
-00:18:33
+00:23:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii