Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:53
-00:44:52
+00:32:24
8304 2027
432 / 599
-00:26:25
+00:28:14
01:07:10
-00:28:39
+00:37:14
8746 2130
447 / 498
-00:22:08
+00:33:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii