Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:18
-00:45:27
+00:31:49
8065 1910
422 / 599
-00:27:00
+00:27:39
00:31:37
-00:17:41
+00:14:05
751 751
38 / 87
-00:15:39
+00:09:43
01:06:10
-00:29:39
+00:36:14
8524 2002
435 / 498
-00:23:08
+00:32:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii