Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:01:07
-00:45:38
+00:31:38
7976 6123 1
416 / 599
-00:27:11
+00:27:28
01:00:14
-00:35:35
+00:30:18
6833 5620 1
356 / 498
-00:29:04
+00:27:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii