Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:39:13
-01:07:32
+00:09:44
96 90
2 / 121
-00:39:25
+00:00:26
01:03:02
-00:32:47
+00:33:06
7774 6153
79 / 93
-00:14:39
+00:26:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii