Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:59
-00:23:46
+00:53:30
11793 4108
241 / 244
-00:10:04
+00:43:42
01:10:29
-00:25:20
+00:40:33
9201 2409
188 / 202
-00:09:29
+00:34:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii