Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:20
-00:31:29
+00:34:24
8106 1786
411 / 498
-00:24:58
+00:31:07
01:07:06
-00:39:28
+00:37:29
7184 1476
302 / 360
-00:22:07
+00:33:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii