Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:39:18
-01:07:16
+00:09:41
98 90
2 / 242
-00:41:31
+00:01:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii