Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:58
-00:33:47
+00:43:29
11244 7499
52 / 55
-00:09:17
+00:33:42
01:21:22
-00:25:12
+00:51:45
8370 6261
52 / 53
-00:06:17
+00:42:45
01:20:53
-00:27:52
+00:52:07
6876 5253
54 / 54
+00:41:05
01:17:18
-00:30:57
+00:47:25
6245 4826
56 / 58
-00:17:45
+00:38:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii