Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:12
-00:39:42
+00:41:14
8199 2707
254 / 266
-00:12:29
+00:32:20
01:11:59
-00:34:46
+00:42:30
11100 3649
318 / 334
-00:15:54
+00:39:04
01:08:01
-00:27:48
+00:38:05
8888 2207
270 / 287
-00:18:30
+00:36:07
01:04:35
-00:41:59
+00:34:58
6663 1232
227 / 270
-00:18:50
+00:31:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii