Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:30
-00:30:19
+00:35:34
8404 6470
430 / 498
-00:23:48
+00:32:17
01:00:05
-00:46:29
+00:30:28
5443 4700
228 / 360
-00:29:08
+00:26:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii