Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:53
-00:44:01
+00:36:55
7462 2264
102 / 126
-00:20:01
+00:28:40
01:00:39
-00:35:10
+00:30:43
6966 1266
103 / 138
-00:26:56
+00:25:09
01:02:22
-00:44:12
+00:32:45
6072 970
99 / 136
-00:35:00
+00:20:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii