Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:18
-00:45:27
+00:31:49
8062 6155
42 / 62
-00:18:09
+00:19:02
01:03:21
-00:43:13
+00:33:44
6342 5254
37 / 57
-00:13:14
+00:24:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii