Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:41:54
-00:53:55
+00:11:58
272 16
6 / 144
-00:39:42
+00:08:52
00:38:59
-01:07:35
+00:09:22
90 7
3 / 112
-00:43:31
+00:01:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii