Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:13
-00:41:41
+00:39:15
7920 2529
303 / 345
-00:16:55
+00:33:32
00:33:32
-00:26:45
+00:16:55
1250 1250
45 / 64
-00:12:41
+00:10:41
01:04:08
-00:31:41
+00:34:12
8055 1761
339 / 403
-00:20:34
+00:28:17
00:59:45
-00:46:49
+00:30:08
5331 712
231 / 316
-00:31:16
+00:25:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii