Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:48
-00:26:01
+00:39:52
9126 6761
466 / 498
-00:19:30
+00:36:35
00:57:11
-00:49:23
+00:27:34
4375 3919
185 / 360
-00:32:02
+00:23:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii