Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:47
-00:36:23
+00:37:27
7235 5062
M30 : 2214
295 / 350
-00:21:40
+00:29:55
01:05:30
-00:41:15
+00:36:01
9601 6865
378 / 461
-00:23:40
+00:27:00
01:02:03
-00:33:46
+00:32:07
7438 5970
308 / 403
-00:22:39
+00:26:12
01:00:23
-00:46:11
+00:30:46
5529 4758
239 / 316
-00:30:38
+00:25:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii