Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:13:22
-00:33:23
+00:43:53
11299 3776 152
48 / 49
-00:06:06
+00:31:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii