Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:05
-00:28:44
+00:37:09
8726 2121
446 / 498
-00:22:13
+00:33:52
01:14:46
-00:31:48
+00:45:09
8101 1972
343 / 360
-00:14:27
+00:41:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii