Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:45
-00:33:04
+00:32:49
7683 1577
391 / 498
-00:26:33
+00:29:32
01:12:23
-00:34:11
+00:42:46
7921 1866
329 / 360
-00:16:50
+00:38:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii