Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:17
-00:39:17
+00:37:40
7231 1494
64 / 77
-00:18:27
+00:27:25
01:13:37
-00:35:08
+00:44:51
6514 1418
67 / 72
-00:17:05
+00:34:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii