Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:49
-00:34:56
+00:42:20
11071 7440
562 / 592
-00:12:57
+00:34:41
01:13:18
-00:35:27
+00:44:32
6495 5084
274 / 293
-00:28:44
+00:34:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii