Karol Woźniak

DZIKIE KNURY
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:41:35
-01:07:10
+00:12:49
162 152 1
8 / 201
-00:54:13
+00:03:40
00:46:20
-01:01:55
+00:16:27
433 410 1
14 / 158
-00:42:14
+00:13:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii