Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:39
-01:07:55
+00:09:02
77 71
2 / 136
-00:49:31
+00:00:15
00:40:41
-01:08:04
+00:11:55
118 111
1 / 106
-00:52:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii