Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:07
-00:32:32
+00:38:55
3925 2737
M60 : 55
13 / 13
+00:22:56
01:02:39
-00:43:55
+00:33:02
6144 5146
39 / 53
-00:25:00
+00:24:02
01:01:38
-00:47:07
+00:32:52
4806 4158
43 / 54
-00:19:15
+00:21:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii