Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:16
-00:39:18
+00:37:39
7226 1493
304 / 360
-00:21:57
+00:33:38
01:05:43
-00:43:02
+00:36:57
5600 976
206 / 251
-00:38:39
+00:34:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii