Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:51:25
-00:55:09
+00:21:48
2274 2139
92 / 313
-00:36:18
+00:12:54
00:58:34
-00:50:11
+00:29:48
4060 3646
134 / 237
-00:26:40
+00:26:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii