Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:30
-00:33:19
+00:32:34
7606 6054
73 / 106
-00:19:09
+00:23:22
01:05:26
-00:43:19
+00:36:40
5559 4600
67 / 91
-00:31:22
+00:24:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii