Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:07
-00:42:38
+00:37:21
5676 4672
226 / 259
-00:29:25
+00:31:22
01:16:26
-00:31:49
+00:46:33
6203 4809
245 / 264
-00:22:39
+00:42:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii