Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:11
-00:39:34
+00:37:42
10116 3033
56 / 66
-00:29:54
+00:25:16
01:01:49
-00:46:56
+00:33:03
4842 661
49 / 71
-00:28:57
+00:24:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii