Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:37:05
-00:09:40
+01:07:36
11852 4151
66 / 66
+00:55:10
01:30:46
-00:17:59
+01:02:00
7001 1694
71 / 71
+00:53:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii