Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:07
-00:33:15
+00:39:46
7079 4757
M50 : 289
36 / 38
-00:07:24
+00:28:26
01:01:03
-00:43:07
+00:30:43
5491 4243
M50 : 222
12 / 32
-00:41:06
+00:21:00
01:02:41
-00:47:13
+00:33:43
6707 4903
35 / 45
-00:16:53
+00:22:52
01:01:52
-00:44:53
+00:32:23
8296 6272
40 / 55
-00:20:23
+00:22:36
01:00:46
-00:47:59
+00:32:00
4602 4021
41 / 54
-00:20:07
+00:20:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii