Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:02
-00:40:37
+00:30:50
2973 2276
M35 : 411
135 / 204
-00:24:55
+00:26:30
00:46:39
-00:56:40
+00:16:58
790 727
M30 : 307
37 / 273
-00:34:59
+00:13:15
01:02:19
-00:46:26
+00:33:33
4945 4250
187 / 251
-00:42:03
+00:31:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii