Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:39
-00:37:06
+00:40:10
10683 3390
44 / 49
-00:09:49
+00:27:39
01:10:00
-00:38:45
+00:41:14
6213 1258
47 / 54
-00:25:34
+00:27:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii