Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:22
-00:32:02
+00:32:51
2942 2129
M25 : 207
56 / 72
-00:25:14
+00:28:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii