Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:31
-00:24:08
+00:47:19
4376 1465
K50 : 86
88 / 92
-00:17:38
+00:35:57
01:18:19
-00:18:05
+00:46:48
3769 1301
K45 : 197
94 / 99
-00:10:19
+00:38:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii