Leszek ORACZ

2.RBLog / 2.RBLog
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:00:34
-00:33:24
+00:27:00
1571 1187
M50 : 122
2 2
12 / 21
-00:07:19
+00:16:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii