Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:24
-00:41:21
+00:38:38
5894 4800
230 / 259
-00:28:08
+00:32:39
01:11:15
-00:37:00
+00:41:22
5755 4594
237 / 264
-00:27:50
+00:37:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii