Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:41
-00:35:07
+00:33:47
5208 3681
M16 : 98
49 / 67
-00:35:07
+00:23:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii