Anna Szyszka

LŁKS PREFBET ŚNIADOWO Łomża
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:37:26
-01:05:53
+00:07:45
46 5
K20 : 2
1
4 / 196
-00:48:58
+00:04:31
00:37:44
-01:02:04
+00:06:50
71 12
K20 : 6
2
6 / 234
-00:46:19
+00:04:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii