Anna Szyszka

LŁKS PREFBET ŚNIADOWO Łomża
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:37:44
-01:02:04
+00:06:50
71 12
K20 : 6
1
6 / 234
-00:46:19
+00:04:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii