Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:17
-00:37:31
+00:31:23
4734 3472
M40 : 1062
126 / 173
-00:24:41
+00:27:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii