Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:20
-00:39:28
+00:29:26
4277 3231
M16 : 83
39 / 67
-00:39:28
+00:18:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii