Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:12
-00:39:36
+00:29:18
4248 1030
K40 : 250
96 / 173
-00:31:37
+00:20:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii