Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:24
-00:36:24
+00:32:30
4944 3563
M16 : 95
45 / 67
-00:36:24
+00:21:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii